Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
#

ŧ

ŧ

Hula Hula, Hoo la la la 价
Hoorey Hoorey, Yeah yeah ء
Hula Hula, A la la la 㹷
E Yeah e yeah Hey Ha, Hula Hula
(Hula Hula, A la la la e yeah eh)
(ѹѡ Hey Ha, Hula Hula)

蹩ӡѺӡѺ Ya e Ya Ya ҹҪ
繴µͧ ᴴͧ

չӡѺ Ya e Ya Ya ˹˹
ԴԴǷç ѺѺ
ʺ ˧ Ţͧ ͧҢͧ

Hula Hula, Hoo la la la 价
Hoorey Hoorey, Yeah yeah ء
Hula Hula, A la la la 㹷
E Yeah e yeah Hey Ha, Hula Hula
(Hula Hula, A la la la e yeah eh)
(ѹѡ Hey Ha, Hula Hula)

չӡѺ Ya e Ya Ya ˹˹
ԴԴǷç ѺѺ
ʺ ˧ Ţͧ ͧҢͧ

Hula Hula, Hoo la la la 价
Hoorey Hoorey, Yeah yeah ء
Hula Hula, A la la la 㹷
E Yeah e yeah Hey Ha, Hula Hula
(Hula Hula, A la la la e yeah eh)
(ѹѡ Hey Ha, Hula Hula)


Hoo la la la la Hey
Hoo la la la la Ha
Hoo la la la la Hey
Hoo la la la la Ha
Hoo la la la la Hey շش
Hoo la la la la Ha շش

ʺ ˧ Ţͧ ͧҢͧ

Hula Hula, Hoo la la la 价
Hoorey Hoorey, Yeah yeah ء
Hula Hula, A la la la 㹷
E Yeah e yeah Hey Ha, Hula Hula
(Hula Hula, A la la la e yeah eh)
(ѹѡ Hey Ha, Hula Hula)

Hula Hula, Hoo la la la 价
Hoorey Hoorey, Yeah yeah ء
Hula Hula, A la la la 㹷
E Yeah e yeah Hey Ha, Hula Hula
(Hula Hula, A la la la e yeah eh)
(ѹѡ Hey Ha, Hula Hula)ѵҤҺԡôǹŴѺ蹢ͧФŧ纼ԡù ѧŧǡǹŴѹẺ١ԢԷѹ¹Ф

2005

ѧŧ ....

....

ѧŧ

Ѻ鹴ҹ