Facebook Twitter
gPlus 

เพลงคิดถึงฉันหรือเปล่า

คิดถึงฉันหรือเปล่า

คิดถึงฉันหรือเปล่า

คิดถึงฉันหรือเปล่า

คิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงา
เศร้าตรมในใจ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย ฉันแค่อยากจะรู้
นึกถึงฉันหรือเปล่าเมื่อยามที่ดาวนะเต็มฟ้าไกล
ก็ไม่ได้ถามไปเพื่ออะไร ก็เพื่อว่าฉันแค่อยากจะรู้

คำตอบนั้นคือ เธอเปล่า คิดถึงฉันจริงหรือเปล่า
เผื่อว่าเธอจะลืมเอาฉันไปไว้ตรงไหน
กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
แม้ระยะทางนั้นคงแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม
ก็อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆ ก็แล้วกัน

คิดถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามเธอเหงา เธอไม่มีใคร
เมื่อเธอไม่มีใครมาสนใจ เธอนะคิดถึงใคร
นึกถึงฉันหรือเปล่า เมื่อยามที่ฟ้าน่ะ มัวหมองไป
อะไรก็ดูจะไม่เป็นใจ ฉันแค่อยากจะรู้

คำตอบนั้นคือ เธอเปล่า คิดถึงฉันจริงหรือเปล่า
เผื่อว่าเธอจะลืมเอาฉันไปไว้ตรงไหน
กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
แม้ระยะทางนั้นคงแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม
ก็อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดถึงฉันบ่อยๆ ก็แล้วกัน

คำตอบนั้นคือ เธอเปล่า คิดถึงฉันจริงหรือเปล่า
เผื่อว่าเธอจะลืมเอาฉันไปไว้ตรงไหน
กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
กับระยะทางแม้ยังแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม

กับกาลเวลา อาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน
กาลเวลายาวนานเธอลืมเลือนฉันบ้างไหม
แม้ระยะทางนั้นคงแสนไกลเหลือจะไกล
กลัวรักจะเลือนจะลางจะหาย เธอคิดถึงฉันบ้างไหม

อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
อยากให้คิดนะ คิดหน่อย คิดหน่อย
คิดถึงฉันบ่อยๆ ก็แล้วกัน


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

คิดถึงฉันหรือเปล่า

36,000 Miles Away From Here

กลับขึ้นด้านบน