Facebook Twitter
gPlus 

เพลงประสาซ่ำผัว

ประสาซ่ำผัว

ประสาซ่ำผัวฟังเพลงลูกทุ่ง ประสาซ่ำผัว - ลำยอง หนองหินห่าว

ประสาซ่ำผัว

เพลงลูกทุ่งใหม่ ประสาซ่ำผัว - ลำยอง หนองหินห่าว

ประสาซ่ำผัว ฮึย ประสาซ่ำผัว
ประสาซ่ำผัว สิเอาใหม่กะได้
บ่ได้สนใจ นำปานใด๋ดอก

ไปไสกะซางจ้างบ่ตามขอบอก
คันเจ้าบ่แคร์ข้อยบ่งึดเจ้าดอก
บ่ได้เว้าหยอกสิขอบอกเอาไว้

ประสาซ่ำผัว ฮึย ประสาซ่ำผัว
ประสาซ่ำผัวข่อยบ่ได้เว้าใหญ่

ป๋ามื้อนี้เอามื้ออื่นกะได้
คันเจ้าบ่หยุดขั่นบ่เซาหลายใจ
สิหาเปลี่ยนผู้ใหม่ ระวังไว้คุณผัว

สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ โว๊ว
สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่
สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่
เด้อสิเอาใหม่

สิหาเอาไสกะได้ดอกส่ำผัว
อยู่กับเจ้ามีแต่แนวปวดหัว
คันได้ผัวใหม่กะคือสิดี สิดี สิดี
ดี ดี ดี ดี ดี อยู่ตั๊ว
ประสาซ่ำผัว สิเอายามใด๋กะได้
สิเอาใหม่ สิเอาใหม่
สิเอาใหม่ เด้อสิเอาใหม่

ประสาซ่ำผัว ฮึย ประสาซ่ำผัว
ประสาซ่ำผัวได้แต่คึกออกไว้
หลายคักขนาดมีแต่คนไคไค
บ่อยากขึ้นชื่อเป็นลำยองสองใจ
ป๋ากับเจ้ามื้อใด๋ สิเอาใหม่ทันที

สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่
เด้อสิเอาใหม่ ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่

สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ โว๊ว
สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่
สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่
เด้อสิเอาใหม่

สิหาเอาไสกะได้ดอกส่ำผัว
อยู่กับเจ้ามีแต่แนวปวดหัว
คันได้ผัวใหม่กะคือสิดี สิดี สิดี
ดี ดี ดี ดี ดี อยู่ตั๊ว
ประสาซ่ำผัว สิเอายามใด๋กะได้
สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่
เด้อสิเอาใหม่

ประสาซ่ำผัว ฮึย ประสาซ่ำผัว
ประสาซ่ำผัวได้แต่คึกออกไว้
หลายคักขนาดมีแต่คนไคไค
บ่อยากขึ้นชื่อเป็นลำยองสองใจ
ป๋ากับเจ้ามื้อใด๋ สิเอาใหม่ทันที

สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ โว๊ว
สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่
สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่
เด้อสิเอาใหม่

สิหาเอาไสกะได้ดอกส่ำผัว
อยู่กับเจ้ามีแต่แนวปวดหัว
คันได้ผัวใหม่กะคือสิดี สิดี สิดี
ดี ดี ดี ดี ดี อยู่ตั๊ว
ประสาซ่ำผัว สิเอายามใด๋กะได้
สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่
เด้อสิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่

ฮึย ประสาซ่ำผัวสิเอาใหม่ยามใดกะได้

ฟังเพลง ประสาซ่ำผัว - ลำยอง หนองหินห่าว


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

ประสาซ่ำผัว

มัน ม่วน แซบ 3

กลับขึ้นด้านบน