Facebook Twitter
gPlus 

เพลงปาเจรา

ปาเจรา

เพลง ปาเจรา

ปาเจรา

ปาเจรา

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ
บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา
อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ข้าขอเคารพอภิวันท์
ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชะกตเวทิตา
อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ
อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี
ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

วันนี้วันครู วันนี้วันครู
วันนี้วันครู ทำให้ครูดีใจ
วันนี้วันครู วันนี้วันครู
วันนี้วันครู ทำให้ครูภูมิใจ
วันนี้วันครู วันนี้วันครู
วันนี้วันครู ทำให้ครูดีใจ
วันนี้วันครู วันนี้วันครู
วันนี้วันครู ทำให้ครูภูมิใจ

ปัญญาวุฒิกเรเตเต ทินโนวาเท นมามิหัง

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

ปาเจรา

โบราณแมน

ฟังเพลง ก้ม

ก้ม
กลับขึ้นด้านบน