Facebook Twitter
gPlus 

เพลงสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ำตาคุกเข่า
เมื่อความรักที่จริงจังพังทลาย
เขาดูอ่อนแอและช่างน่าอาย จะร้องไปเพื่ออะไร

ก็เคยนึกว่าเราเองอยู่เหนือใครคนอื่น
ก็เคยคิดว่าใจเราจะทนไหว
จนวันที่เธอได้พบใครใหม่ วันที่เธอจะทิ้งกัน

เพียงแค่สายตาของเธอจ้องมองฉันก็ช้ำใจ
อย่าได้ไหมโปรดจงหันไปจากฉัน

ก่อนที่น้ำตาจะไหล ก่อนที่ฉันยืนไม่ไหว
ก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจ
หมดแรงจะก้าวไป ทำอย่างไรเมื่อไร้เธออย่างนี้
เมื่อเธอจะจากฉันไป...

อาจจะรู้เมื่อสายไปว่ารักเธอเท่าไหร่
เมื่อเจ็บช้ำจนน้ำตารินออกมา
ไม่อยากอ่อนแอแต่ว่ากลางใจ มันเหมือนใครมาทิ่มแทง

ยิ่งมีสายตาของเธอจ้องมาฉันยิ่งช้ำใจ
อย่าได้ไหมโปรดจงหันไปจากฉัน ในตอนนี้..

ก่อนที่น้ำตาจะไหล.. ก่อนที่ฉันยืนไม่ไหว
ก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจ หมดแรงจะก้าวไป
ทำอย่างไรเมื่อไร้เธออย่างนี้ อยากจะขอเธอสักครั้ง
อย่ามองฉันในตอนนี้ ภาพที่เห็นมันอาจดูไม่ดี
คนอ่อนแอที่ตรงนี้ ยังคงร้องไห้ไม่หยุดสักที
เมื่อเธอมาจากฉันไป..

ก่อนที่น้ำตาจะไหล.. ก่อนที่ฉันยืนไม่ไหว
ก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจ หมดแรงจะก้าวไป
ทำอย่างไรเมื่อไร้เธออย่างนี้ อยากจะขอเธอสักครั้ง
อย่ามองฉันในตอนนี้ ภาพที่เห็นมันอาจดูไม่ดี
คนอ่อนแอที่ตรงนี้ ยังคงร้องไห้ไม่หยุดสักที
เมื่อเธอมาจากฉันไป..

ก่อนที่น้ำตาจะไหล.. ก่อนที่ฉันยืนไม่ไหว
ก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจ ขอเธออย่าจากฉันไป
อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ชาช่า CHACHA

กลับขึ้นด้านบน