Facebook Twitter
gPlus 

เพลงสายัณห์ลืมสัญญา

สายัณห์ลืมสัญญา

สายัณห์ลืมสัญญา

สายัณห์ลืมสัญญา

ครั้งหนึ่ง เธอเคยสัญญา จะกลับไปบ้านนา ไม่นานจะหวลมาอีกครั้ง
สองปี ผ่านไปแล้วเธอ ก็ยังไม่เห็นเธอ กลับมาให้พบเจอเหมือนอย่างที่หวัง

ส่งเมลล์ไปหาที่บ้านนา ไม่ตอบกลับมาเลยสักครั้ง

เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ถ้อยคำที่ฝากเอาไว้(ใช่)
นัดฉันที่เธอจะไป ใครกันสัญญา
เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ไม่ย้อนไม่กลับมาหา(ใช่)
ระหลงระเริงบ้านนา ปล่อยให้เมืองกรุงต้องเหงา

สายัณห์ เธอลืมสัญญา ไปอยู่ไกลลับตา จะตามไปค้นหาก็สุดจะหวัง

ส่งเมลล์ไปหาที่บ้านนา ไม่ตอบกลับมาเลยสักครั้ง

เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ถ้อยคำที่ฝากเอาไว้(ใช่)
นัดฉันที่เธอจะไป ใครกันสัญญา
เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ไม่ย้อนไม่กลับมาหา(ใช่)
ระหลงระเริงบ้านนา ปล่อยให้เมืองกรุงต้องเหงา

ส่งเมลล์ไปหาที่บ้านนา ไม่ตอบกลับมาเลยสักครั้ง

เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ถ้อยคำที่ฝากเอาไว้(ใช่)
นัดฉันที่เธอจะไป ใครกันสัญญา
เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ไม่ย้อนไม่กลับมาหา(ใช่)
ระหลงระเริงบ้านนา ปล่อยให้เมืองกรุงต้องเหงา

เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ถ้อยคำที่ฝากเอาไว้(ใช่)
นัดฉันที่เธอจะไป ใครกันสัญญา
เธอคงลืมหมดแล้ว(ใช่) ไม่ย้อนไม่กลับมาหา(ใช่)
ระหลงระเริงบ้านนา ปล่อยให้เมืองกรุงต้องเหงา


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

สายัณห์ลืมสัญญา

เตปาป้า

กลับขึ้นด้านบน