Facebook Twitter
gPlus 

เพลงไม่ต้องกลัว

ไม่ต้องกลัว

เพลง ไม่ต้องกลัว

ไม่ต้องกลัว

ไม่ต้องกลัว

ไม่ต้องกลัว

ไม่ว่าเมื่อไหร่ วันเวลาก็ยังคงหมุนไป
ไม่ว่าเมื่อไหร่ ทุกๆ อย่างก็ต้องเปลี่ยนผันไป
เพราะชีวิต ก็เปลี่ยนแปลงทุกวัน

แต่ใจของฉัน จะมั่นคงและคงเดิมอย่างนั้น
อ้อมกอดของฉัน จะประครองเธอในทุกๆ วัน
และตัวฉัน จะไม่ยอมเปลี่ยนไป

และตอนนี้ ที่เธอต้องทุกข์ใจ
มันไม่ต่างอะไร กับความรู้สึกของฉัน

จะดูแลเธอคนเดียวตลอดไป
จะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใด
จะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหน
ให้เธอจงเชื่อใจคนอย่างฉัน

จะรักเธอคนเดียวขอสัญญา
เพราะกาลเวลาไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉัน
เธอไม่ต้องกลัว เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

อาจมีบางคน ที่เข้ามาแล้วต้องร้างลาไกล
บางคนเพียงพบ แล้วเวลาก็ได้พรากจากกัน
แต่ว่าฉัน ไม่ใช่หนึ่งในนั้น

และตอนนี้ ที่เธอต้องทุกข์ใจ
มันไม่ต่างอะไร กับความรู้สึกของฉัน

จะดูแลเธอคนเดียวตลอดไป
จะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใด
จะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหน
ให้เธอจงเชื่อใจคนอย่างฉัน

จะรักเธอคนเดียวขอสัญญา
เพราะกาลเวลาไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉัน
เธอไม่ต้องกลัว เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

เธอไม่ต้องกลัว เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

ไม่ต้องกลัว

Young

ฟังเพลง ดีดี

ดีดี

ฟังเพลง หยุดโลก

หยุดโลก

ฟังเพลง เอิ้ว

เอิ้ว
กลับขึ้นด้านบน