เพลงA Century Of Elvis - Belle & Sebastian

ฟังเพลง A Century Of Elvis

เนื้อเพลง A Century Of Elvis

We were sitting in the living room on the sofa, the wrong way round, looking out the
window. It was quiet, and then in the car park across the road we saw Elvis - look, there
beside the postman's van, and he was walking round the postman's van, looking in the open
door. He looked as if he was thinking about getting in, but then the postman came back,
and he swaggered off, walked past the window and down the stairs, and then at the bottom
of the stairs right by the caretaker's office, he started licking the pavement. Every
night now since we moved in that new house there's this noise outside the door at just
about half seven or eight o' clock every night. And if we go and look outside the door,
Elvis'll be standing there waiting to be let in. And then he wanders into the living room,
maybe sits down on one of the chairs or even lies down on the floor. He doesn't say much,
he just stays there for an hour or two, watching the TV. We talk to him a bit, and then
around ten o' clock, he'll go away again, and not come back until the next night. There's
a lot of lanes and stuff around here, around the house - although it's right in the middle
of the city it seems quite like the country, it's dead hidden - safe I suppose, made for
night living. There's a lot of squirrels and birds, and Stuart says he's seen about nine
foxes there when he's jumped over the fence on his way to Prior's Road. Sometimes you can
go out walking, and when you've been out for a wee while even you don't know where you are
anymore, so it would be pretty hard for anyone else to find you. I suppose that's why he
spends so much time there, that's why he's come to live there, or maybe it's just the
squirrels. I read about somewhere that he likes squirrels quite a lot. There's these two
videos that we got for wedding presents - called the e-files, e-files one and e-files two
about how Elvis is supposed to be still alive. And one time when he came round we were
watching one of those, but he didn't say anything he just sat on the armchair. He was
playing with his collar a bit, and we watched it right through and then when it finished
he just got up and walked off into the mist and didn't say anything. the first few times
he came round I didn't speak to him at all, I wasn't really sure what to say. And Karen
spoke to him quite a lot - she seemed to know what to do more than I do. He had quite a
strange manner though, he'd go into your stuff and look through it, then he'd maybe pick
something up and play with it for a wee while, but he'd never make any comment about any
of it. Seemed pretty rude to me. I just watched whatever Karen did, and listened to how
she talked to him and then, after a while I started to copy that, and tell him a few
things, not really bothered about whether he responded or said anything back or not. I
think the first time I spoke to him we were sitting up on the mezzanine and I said that I
would tell him about me and wee Karen, and how it was that we'd come to be living there. I
thought he probably liked the fact that we were living there because he came round so
much, so I thought he might want to know how it was that it came about. We did it all over
backwards, I told him. First of all we got to know each other, and then a while after that
we met, and when we'd known each other for about seven years we decided to have an
anniversary, and that went quite well, so after the anniversary we had a honeymoon, and
that went well too, so after that we decided that we would get married. That's why we're
living there now. I used to think my dad was Elvis, but I haven't told him that yet. I
haven't told my dad either...อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Lazy Line Painter Jane [EP]

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Belle & Sebastian

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Belle & Sebastian

กลับขึ้นด้านบน