เพลงCatherine Zeta-Jones, Susan Misner, Deidre Goodwin - Cell Block Tango - Soundtracks

ฟังเพลง Catherine Zeta-Jones, Susan Misner, Deidre Goodwin - Cell Block Tango

เนื้อเพลง Catherine Zeta-Jones, Susan Misner, Deidre Goodwin - Cell Block Tango


Number seventeen-the spread eagle.

[VELMA (Spoken)]
Miert csukott Uncle Same bortonbe.
[HUNYAK (Spoken)]

Ten times!
[JUNE (Spoken)]

Single my ass.

[ANNIE (spoken)]
You pop that gum one more time!

[LIZ (Spoken)]
The same!
Have done
You would
I betcha
If you'd have seen it
If you'd have been there
To blame.
He had it coming
He only had
Himself
He had it coming

That we were wrong?
[VELMA,JUNE,HUNYAK]
How could you tell us That we were wrong?
How could you tell us
And they abused us
[LIZ,ANNIE,MONA]
'Cause if they used us And they abused us
All along
'Cause if they used us
[VELMA,JUNE,HUNYAK]
All along
They had it comin'
[LIZ,ANNIE,MONA]
[VELMA,JUNE,HUNYAK]
[LIZ,ANNIE,MONA]
They had it comin'
[VELMA,JUNE,HUNYAK]
They had it comin'
[LIZ,ANNIE,MONA]
They had it comin'
They had it comin'
[VELMA,JUNE,HUNYAK]
They had it comin'
[LIZ,ANNIE,MONA]

The dirty bum, bum, bum, bum, bum
[ALL]
The dirty bum, bum, bum, bum, bum
and I saw him dead.

He saw himself as alive
up because or artistic differences.
Rosemary and Irving.
I guess you can say we broke
he found Ruth,
Gladys,
and on the way
looking for himself
He'd go out every night
to find himself.
He was always trying
He was a real artistic guy...
sensitive... a painter.
more than I can possibly say.
I loved Al Lipschitz

[MONA]
But not a crime!
That I was wrong?
[GIRLS]
[VELMA]
It was a murder
[GIRLS]
[VELMA]
How could you tell me
And they abused it
[GIRLS]
But if I'd done it
[VELMA]
[GIRLS]
And then they used it
[VELMA]
I didn't do it
In its prime
[GIRLS]
All along
[VELMA]
They took a flower
[GIRLS]
They had it coming
[VELMA]
They had it coming
[GIRLS]
[VELMA]
They had it coming
They had it coming
They had it coming
[GIRLS]

[VELMA]
How could you tell me that I was wrong?
But if I'd done it
I didn't do it
They had it coming
They had it coming all along

They had it coming
I even knew they were dead.
when I was washing the blood off my hands
It wasn't until later,
I completely blacked out.I can't remember a thing.
the spread eagle.
Well, I was in such a state of shock,
Charlie doing Number Seventeen-
and there's Veronica and
I come back, open the door
So I went out to get some.
we ran out of ice.
havin' a few laughs and
the three of us, spoozin' and
we're down at the hotel Cicero,
so, this one night before the show
one right after the other.
...splits, spread eagles, back flips,flip flops,
one, two, three, four,five
our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row
Now, for the last number in
traveled round with us.
I had this double act
and my husband, Charlie,
[VELMA]
My sister, Veronica and
UH UH, not guilty!

>((Hunyak)
Yeah, but di you do it?

[Roxie(Spoken)
a rendorsegen megmayarazni de nem ertettek meg...
Uncle Sam hogy en tettem. probaltam
vagyok. Nem tudom mert mondja
lecsaptam a fejet. De nem igaz, en artatlan
hogy a hires lakem lefogta a ferjemet en meg
Mit kersek, en itt? Azt mondjok,
[HUNYAK (Spoken)]

I betcha you would have done the same!
If you'd have seen it
If you'd have been there
[ALL]

He ran into my knife ten times!
And then he ran into my knife.
"you been screwin the milkman."
and he kept on screamin',
he says. He was crazy
"You been screwin' the milkman,"
in a jealous rage.
in storms my husband Wilbur,
minding my own business,
carvin' up the chicken for dinner,
Now, I'm standing in the kitchen
[JUNE (Spoken)]

Cicero, Lipschitz
Pop, six, squish, uh-uh
If you'd have been there
But not a crime
It was a murder
And he abused it
And then he used it
In its prime
He took a flower
He had it coming
He had it coming
[GIRLS]

their arsenic.
You know, some guys just can't hold
his drink as usual.
night, when he came home from work, I fixed him
One of those Mormons, you know. So that
...oh, no, he had six wives.
was he married
Single, my ass. Not only
"Single" he told me?
And then I found out,
fix him a drink, We'd have dinner.
He'd go to work, he'd come home, I'd
So, we started living together.
and we hit it off right away.
and he told me he was single
Salt Lake city about two years ago
I met Ezekiel Young from
[ANNIE (Spoken)]

Have done the same!
I betcha you would
If you'd have seen it
If you'd have been there

He only had himself to blame
He had it coming
He had it coming
[GIRLS]

...into his head.
and I fired two warning shots...
So I took the shotgun off the wall
and he did.
gum one more time..."
"you pop that
Poppin'. So, I said to him,
and chewin'. No, not chewin'.
on the couch, drinkin' a beer
and there'e Bernie layin'
looking for a little bit sympathy
And I am really irritated, and
So, I came home this one day
No, not chew. POP.
Bernie who liked to chew gum.
That get you down. Like Bernie.
have these little habits
You know how people
[LIZ (Spoken)]

Lipschitz!

[MONA]
Cicero
[VELMA]

Uh uh

[HUNYAK]
[JUNE]
Squish

Six
[ANNIE]

[LIZ]
Pop

Lipschitz!
[MONA]
Cicero
[VELMA]
Uh uh
Squish
[HUNYAK]
[JUNE]
Six
Pop
[ANNIE]
[LIZ]
I betcha you would have done the same!
[VELMA]
If you'd have seen it
If you'd have been there
He only had himself to blame
He had it coming
He had it coming
[ALL]
Lipschitz!
[MONA]
Cicero
[VELMA]
Uh uh
[HUNYAK]
Squish
Six
[JUNE]
[ANNIE]
Pop
[LIZ]
Lipschitz!
[MONA]
Cicero
[VELMA]
Uh uh
[HUNYAK]
Squish
[JUNE]
Six
[ANNIE]
Pop
[LIZ]
Lipschitz!
[MONA]
Cicero
[VELMA]
Uh uh
[HUNYAK]
Squish
[JUNE]
Six
[ANNIE]
Pop
[LIZ]
Lipschitz!
[MONA]
Cicero
[VELMA]
Uh uh
[HUNYAK]
Squish
[JUNE]
Six
[ANNIE]
Pop
[LIZ]
The Cell Block Tango
In their rendition of
Of the Cook County Jail
And now the six merry muderes'
[Narrorator]
Lipschitz!
[MONA]
Cicero
[VELMA]
Uh uh
[HUNYAK]
Squish
[JUNE]
Six
[ANNIE]
Pop
[LIZ]
[MONA (Spoken)]
Artistic differences.

[ALL]
I betcha you would have done the same!


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Chicago

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Soundtracks

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Soundtracks

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: