เพลงLight My Candle - Soundtracks

ฟังเพลง Light My Candle

เนื้อเพลง Light My Candle

[ROGER]
What'd you forget?

[MIMI]
Got a light?

[ROGER]
I know you? -- You're --
You're shivering

[MIMI]
It's nothing
They turned off my heat
And I'm just a little
Weak on my feet
Would you light my candle?
What are you staring at?

[ROGER]
Nothing
Your hair in the moonlight
You look familiar
Can you make it?

[MIMI]
Just haven't eaten much today
At least the room stopped spinning.
Anyway. What?

[ROGER]
Nothing
Your smile reminded me of --

[MIMI]
I always remind people of -- who is she?

[ROGER]
She died. Her name was April

[MIMI]
It's out again
Sorry about your friend
Would you light my candle?

[ROGER]
Well --

[MIMI]
Yeah. Ow!

[ROGER]
Oh, the wax -- it's --

[MIMI]
Dripping! I like it -- between my --

[ROGER]
Fingers. I figured...
Oh, well. Goodnight.
It blew out again?

[MIMI]
No -- I think that I dropped my stash

[ROGER]
I know I've seen you out and about
When I used to go out
Your candle's out

[MIMI]
I'm illin' --
I had it when I walked in the door
It was pure --
Is it on the floor?

[ROGER]
The floor?

[MIMI]
They say I have the best ass below 14th street
Is it true?

[ROGER]
What?

[MIMI]
You're staring again.

[ROGER]
Oh no.
I mean you do -- have a nice --
I mean -- You look familiar

[MIMI]
Like your dead girlfriend?

[ROGER]
Only when you smile.
But I'm sure I've seen you somewhere else --

[MIMI]
Do you go to the Cat Scratch Club?
That's where I work - I dance

[ROGER]
Yes!
They used to tie you up --

[MIMI]
It's a living

[ROGER]
I didn't recognize you
Without the handcuffs

[MIMI]
We could light the candle
Oh won't you light the candle?

[ROGER]
Why don't you forget that stuff
You look like you're sixteen

[MIMI]
I'm nineteen -- but I'm old for my age
I'm just born to be bad

[ROGER]
I once was born to be bad
I used to shiver like that

[MIMI]
I have no heat -- I told you

[ROGER]
I used to sweat

[MIMI]
I got a cold

[ROGER]
Uh huh
I used to be a junkie

[MIMI]
But now and then I like to --

[ROGER]
Uh huh

[MIMI]
Feel good

[ROGER]
Oh here it

[MIMI]
What's that?

[ROGER]
uh - candy bar wrapper

[MIMI]
We could light the candle

[MIMI]
What'd you do with my candle?

[ROGER]
That was my last match

[MIMI]
Our eyes'll adjust, thank God for the moon

[ROGER]
Maybe it's not the moon at all
I hear Spike Lee's shooting down the street

[MIMI]
Bah humbug ... Bah humbug

[ROGER]
Cold hands

[MIMI]
Yours too.
Big. Like my father's
You wanna dance?

[ROGER]
With you?

[MIMI]
No -- with my father

[ROGER]
I'm Roger

[MIMI]
They call me
They call me Mimi

อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Rent : Original Motion Picture Soundtrack Disc 1

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Soundtracks

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Soundtracks

กลับขึ้นด้านบน