เพลงAxel F (The Frog Song) - Kidz Bop Compilations

ฟังเพลง Axel F (The Frog Song)

เนื้อเพลง Axel F (The Frog Song)

Last Christmas

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby do you recognise me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me

(Happy Christmas!) I wrapped it up and sent it
With a note saying "I Love You" I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now I know you'd fool me again

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My God I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
Oooh Oooh
Now I've found a real love you'll never fool me again

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special


We Are The Champions (Ding A Dang Dong)

Chorus: We are the champions my friend
And we'll keep on fighting 'til the end
we are the champions, we are the champions
No time for losers 'cos we are the champions of the world.

Crazy Frog: Ding A Dang Dong We're The Champions

Rapper: Ding a dang dong let's rock that sound (ding ding)
Everybody hear what's going down (dom dom)
Ding a dang dong we've reached the top (ding ding)
Time and again from the penalty spot (bom bom bom)

Ding a dang dong in the stadium (ding-a-dang-dong ding-a-dang-dong)
Cos it's a goal we have won (ding-a-dang-dong we're the champions)

(ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding....)

Chorus: We are the champions my friend
And we'll keep on fighting 'til the end
we are the champions, we are the champions
No time for losers 'cos we are the champions of the world.

(ding-a-dang-dong we're the champions)

C'mon

(ding-a-dang-dong we're the champions)

of the world


Jingle Bells

(Clock chimes)

"It's Christmasssssss......"

Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding
D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding

Jingle bells Jingle bells,
Jingle all the way,
Baarp!
Oh what fun it is to ride
in a one horse open sleigh
(Hey!)
Jingle bells Jingle bells,
Jingle all the day,
Baarp!
Oh what fun it is to ride
in a one horse open sleigh

(Ding-Ding)
(Baarp-Baarp)
(Baam-Baam)
(Whoaaaaa)
(Ding-Ding)
(Baarp-Baarp)

Jingle bells Jingle bells,
Jingle all the way,
Baarp!
Oh what fun it is to ride
in a one horse open sleigh
(Hey!)
Jingle bells Jingle bells,
Jingle all the day,
Baarp!
Oh what fun it is to ride
in a one horse open sleigh

Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding
D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding
(Hey!)

Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding
D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding
Baam!

(Ding-Ding)
(Baarp-Baarp)
(Baam-Baam)
(Whoaaaaa)
(Ding-Ding)
(Baarp-Baarp)

"It's Christmasssssss"

Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding
D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding
Hey!
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding
D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding
Hey!

Jingle bells Jingle bells,
Jingle all the way,
Baarp!
Oh what fun it is to ride
in a one horse open sleigh
(Hey!)
Jingle bells Jingle bells,
Jingle all the day,
Baarp!
Oh what fun it is to ride
in a one horse open sleigh

"It's Christmasssssss"


U Can't Touch This

You can't touch this (Repeat 5x)

My my my music hits me so hard
Makes me say "Oh my Lord"
Thank you for blessing me
With a mind to rhyme and two hype feet
It feels good when you know you're down
A super dope homeboy from the Oaktown
And I'm known as such
And this is a beat uh you can't touch

I told you homeboy (You can't touch this)
Yeah that's how we living and you know (You can't touch this)
Look at my eyes, man (You can't touch this)
Yo, let me bust the funky lyrics (You can't touch this)

Fresh new kicks, advance
You gotta like that, now you know you wanna dance
So move, outta your seat
And get a fly girl and catch this beat
While it's rolling, hold on
Pump a little bit and let 'em know it's going on
Like that, like that
Cold on a mission so fall them back
Let 'em know, that you're too much
And this is a beat, uh, you can't touch

Yo, I told you (You can't touch this)
Why you standing there, man? (You can't touch this)
Yo, sound the bell, school is in, sucka (You can't touch this)

Give me a song, or rhythm
Make 'em sweat, that's what I'm giving 'em
Now, they know
You talking about the Hammer you talking about a show
That's hype, and tight
Singers are sweating so pass them a wipe
Or a tape, to learn
What's it gonna take in the 90's to burn
The charts? Legit
Either work hard or you might as well quit

That's word because you know...

You can't touch this (Repeat 2x)

Break it down! (Music breaks down) Stop, Hammer time!

Go with the funk, it is said
That if you can't groove to this then you probably are dead
So wave your hands in the air
Bust a few moves, fun your fingers through your hair
This is it, for a winner
Dance to this and you're gonna get thinner
Move, slide your rump
Just for a minute let's all do the bump, bump, bump

Yeah... (You can't touch this)
Look, man (You can't touch this)
You better get hype, boy, because you know (You can't touch this)
Ring the bell, school's back in (You can't touch this)

Break it down! (Crazy bridge) Stop, Hammer time!

You can't touch this (Repeat 4x)

Break it down! (Nice pants, Hammer) Stop, Hammer time!

Every time you see me
The Hammer's just so hype
I'm dope on the floor and I'm magic on the mic
Now why would I ever stop doing this?
With others making records that just don't hit
I've toured around the world, from London to the Bay
It's "Hammer, go Hammer, MC Hammer, yo Hammer"
And the rest can go and play

You can't touch this (Repeat 5x)Crazy Frog - Axel F

A ding ding ding ding dididing ding bing bing pscht,
Dorhrm bom bom bedom bem bom bedom bom bum ba ba bom bom,
Bouuuuum bom bom bedahm, Bom be barbedarm bedabedabedabeda
Bbrrrrrimm bbrrrrramm bbbrrrrrrrrraammmmm ddddddraammm,
Bah bah baah baah ba wheeeeeee-eeeee-eeeee!


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Kidz Bop 9

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Kidz Bop Compilations

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Kidz Bop Compilations

กลับขึ้นด้านบน