เพลงLo Boob Oscillator - Stereolab

ฟังเพลง Lo Boob Oscillator

เนื้อเพลง Lo Boob Oscillator

La
La lune est libre je crois,
Qui rayonne au-dessus,
Rayonne au-d'sus des toits.
La lune est libre,
Bien plus libre qu'on ne le croit,
Elle fluctue de
Les parties qu'on ne voit pas,
C'est pas grave
Et quand elle est plong
Dans la froide obscurit
Donne l'impression qu'elle se noie,
Bien vite reprend pied,
Avec ses apparences instables
Y en a qu'elle fait douter
Bien plus fid
La lune est libre.

R
De la lumi
Elle rayonne au-dessus des toits
Et fluctue de
Changeante, fascinante,
Parfois m
C'est ainsi qu'on l'aper
Disque parfait, disque lumineux
Ne vous rappelle-t-elle pas l'hostie/le style ?
De ceux qui l
Dans l'espoir de s'
Transitoire, unique, symbolique
De quelques visions imaginaires,
Elle en impressionne plus d'un
Qui prennent peur et d

Elle est au-dessus de tout
Elle est au-dessus de tout
Elle est libre de tout
Elle est au-dessus de tout
Elle est libre de tout
Elle est au-dessus de tout

La lune est libre je crois,
Qui rayonne au-dessus,
Rayonne au-d'sus des toits.
La lune est libre,
Bien plus libre qu'on ne le croit,
Elle fluctue de
Les parties qu'on ne voit pas,
C'est pas grave

Disque parfait, disque lumineux
Ne vous rappelle-t-elle pas l'hostie/le style ?
De ceux qui l
Dans l'espoir de s'
Transitoire, unique, symbolique
De quelques visions imaginaires,
Elle en impressionne plus d'un
Qui prennent peur et d

Elle est libre de tout
Elle est libre de tout

Lo boob oscillator
(translation) the
The moon is free i believe,
That radiates above,
Radiates above the rooftops.
The moon is free,
Even more than one would believe it,
It fluctuates between that and there,
The parts that one never sees,
It's not important that it returns
And when it has been plunged
Into cold obscurity
Give the impression that it darkens yourself
Quickly get back on your feet
With these unstable appearances
[...] that it can doubt
More faithful than one would believe
The moon is free

Receptive and absorbant
Of the light that it returned
It radiates above the rooftops
And fluctuates between that and there
Changing, fascinating
And at times even a little let go
It's in this way that one percieves it
Perfect disc, luminous disc
It reminds us [...]
Of the one who raises its head
In the hope of getting up a little bit
Transitory, unique, symbolic
Of some imaginary visions
It gives it more of an impression then
[...] it delivers them

It is above everything, (ga?)
It is above everything,
It is free of everything,
It is above everything,
It is free of everything,
It is above everything,

The moon is free i believe
That radiates above
That radiates above the rooftops
The moon if free
Even more than one would believe it
It fluctuates between that and these
That parts that one never sees
It's not important that it returns
It reminds us [...]
Of the one who raises its head
In the hope of getting up a little bit
Transitory, unique, symbolic
Of some imaginary visions
It gives more of an impression then
[...] it delivers them

อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Refried Ectoplasm

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Stereolab

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Stereolab

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: