เพลงP.L.O. Style - Method Man

P.L.O. Style

เพลง P.L.O. Style

ฟังเพลง P.L.O. Style

เนื้อเพลง P.L.O. Style

Chorus:

P.L.O. style, Buddha monks with the Owls
P.L.O. style, Buddha monks with the Owls
P.L.O. style, Buddha monks with the Owls
P.L.O. style...

Verse One: Method Man

Here comes the ruckus, the motherfuckin ruckus
Thousands of cut-throats and purse-snatchin fucks
Straight from the brain, I'll be givin you the pain, anger
Comin from the 36th Chamber, Bang!
Tical, hittin with the Buddha-Fist style
Shotgun slammin in your chestpiece, plow!
Brain, is blown all over the terrain
Like a man without no arms you can't hang
Time for a change of the guard
You've been arrested for lyric fraud now you hard
For real, check it, I pull strings like B.B. King on guitar
I'm the true fist of the North Star!

Verse Two: Carlton Fisk, Method Man

Ooooooooh! What a tangled web we weave
When first we practice to decieve
Guns be clickin, runnin with my clan we be stickin
Whatever, my street family stays together
Represent what I invent, killa hill
Resident, rest in peace to my nigga Two Cent
The street life is the only life I know
I live by the code style it's mad P.L.O...

Iranian thoughts and cover like an Arabian
Grab a nigga on the spot and put a nine to his cranium

I..can't...get no satisfaction, niggas won't be lastin
Long, unless they get protaction, for real
Strong, comin with my clan so what's happenin
Commercial rap, hate it with a passion

The M-E-T-H-O-D got me drinkin O.E. all night in a M.P.V.
Just maxin, lookin for hoes, you know relaxin
Bitches know the hour it be time for some action

P.L.O., peace to that nigga Barryano
Word up, let's take him to the bridge, Verrazano

Chorusอัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Tical

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Method Man

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Method Man

กลับขึ้นด้านบน