เพลงF**k You - Lily Allen

F**k You

เพลง F**k You

ฟังเพลง F**k You

เนื้อเพลง F**k You

Look inside
Look inside
Your tiny mind
Then look a bit harder
Cos we're so uninspired
So sick and tired
Of all
The hatred you harbour

So you say
It's not okay to be gay
Well I think
You're just evil
You're just some racist
Who can't tie my laces
Your point of view
Is medieval

F*ck you, f*ck you
Very very much
Cos we hate
What you do
And we hate
Your whole crew
So please
Don't stay in touch

Fuck you, fuck you
Very, very much
Cos your words
Don't translate
And it's getting
Quite late
So please
Don't stay in touch

Do you get
Do you get
A little kick out
Of being
Small minded
You want to be
Like your father
His approval
You're after
Well that's not how
You'll find it

Do you
Do you really enjoy
Living a life
That's so hateful
Cos there's a hole
Where your soul
Should be
You're losing
Control of it
And it's really
Distasteful

Fuck you, fuck you
Very, very much
Cos we hate
What you do
And we hate
Your whole crew
So please
Don't stay in touch

Fuck you, fuck you
Very, very much
Cos your words
Don't translate
And it's getting
Quite late
So please
Don't stay in touch

You say
You think we need to go to war
Well we're already in one
Cos it's people like you
That need to get slew
No one wants your opinion

Fuck you, fuck you
Very, very much
Cos we hate
What you do
And we hate
Your whole crew
So please
Don't stay in touch

Fuck you, fuck you
Very, very much
Cos your words
Don't translate
And it's getting
Quite late

So please
Don't stay in touch


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม It's Not Me, It's You

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Lily Allen

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Lily Allen

กลับขึ้นด้านบน