เพลงP. Control - Prince

P. Control

เพลง P. Control

ฟังเพลง P. Control

เนื้อเพลง P. Control

Puss
(here come the drums)

Uh, yeah
Uh

Good mornin' ladies and gentlemen
Boys and motherfuckin' girls
This is your captain with no name speakin'
And i'm here 2 rock your world
With a tale that will soon be classic
About a woman u already know
No prostitute she, but the mayor of your brain
Pussy control

Chorus:
Aaah, pussy control, oh
(pussy, pussy, pussy, pussy control)
Aaah, pussy control, oh
(pussy, pussy, pussy, pussy control)

Our story begins in a schoolyard
A little girl skipping rope with her friends
A tisket, a tasket, no lunch in her basket
Just school books 4 the fight she would be in
One day over this hoodie
She got beat 4 some clothes and a rep
With her chin up, she scolded "all y'all's molded
When i'm rich, on your neck i will step"
And step she did 2 the straight a's
Then college, a master degree
She hired the heifers that jumped her
And made everyone of them work 4 free?
No! why?
So what if my sisters are triflin'?
They just don't know
She said "mama didn't tell'em what she told me
'girl, u need pussy control'"

Chorus

Verse 2
Pussy got bank in her pockets
Before she got dick in her drawers
If brother didn't have good 'n' plenty of his own
In love pussy never did fall
And this fool named trick wanna stick her
Uh, talkin' more shit than a bitch
'bout how he gonna make pussy a star
If she come and sing a lick on his hit
Pussy said "nigga, u crazy if u don't know
Every woman in the world ain't a freak (pussy)
U can go platinum 4 times
Still couldn't make what i make in a week (pussy)
So push up on somebody that wanna hear that
Cuz this somebody here don't wanna know (pussy)
Boy, u better act like u understand
When u roll with pussy control"

Chorus

Breakdown
(pussy)

With one more verse 2 the story
I need another piece of your ear
I wanna hip u all 2 the reason
I'm known as the player of the year
Cuz i met this girl named pussy
At the club - international balls (pussy)
She was rollin' 4-deep
3 sisters and a weepy-eyed white girl drivin' a hog
I pulled up right beside her
And my electric top went down (pussy)
I said "motherfucker, i know your reputation
And i'm astounded that u're here
I fear u're lonely and u want 2 know (pussy)
A 12 o'clock straight up nigga
That don't give a shit that u're pussy control
Well i'm that nigga, at least i wanna be
But it's gonna be hard as hell (pussy)
2 keep my mind off a body
That would make every rich man want 2 sell, sell, sell
Can i tell u what i'm thinkin' that u already know?
U need a motherfucker that respects your name"
Now say it, pussy control

Chorus

And the moral of this motherfucker is
Ladies, make'em act like they know
U are, was, and always will be pussy control

Aaah, pussy control, oh
(pussy, pussy, pussy, pussy control)

Peace and be wild
Say what, huh?
Oh no, don't u think about callin' her a ho
U juvenile delinquent
Best sit your ass down
Talkin' about pussy control
(pussy, pussy, pussy, pussy control)
Huh, can u dig it?

Aaah, pussy control, oh

(pussy, pussy, pussy, pussy control, oh)
(pussy, pussy, pussy, pussy control)อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Crystal Ball

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Prince

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Prince

กลับขึ้นด้านบน