เพลงLabayk - Native Deen

Labayk

เพลง Labayk

ฟังเพลง Labayk

เนื้อเพลง Labayk

Zam Zam!!! x2
Chorus
Labayk Allah, Huma Labayk.
It's a journey for Allah that I wanna make. x4

Bound to the sound when the Hajjis go round,
In the place where we face they put their heads to the ground.
Bowin' in submission with conviction of steel.
It's a feeling of peace, I someday hope I can feel

When the month it comes around, its called the month Dhul-Hij
People come from every place on this planet to do it.
It's the Hajj, is a journey to the house of Allah
Where over two million different people come from near and from far...

By car, and by boat and by plane and by the camel
Some brothers even do it by foot just with a sandal.
But when they arrive and then city just glows.
You'll understand the reasoning why everyone goes

Seeking forgiveness from Allah, in every step that they take
Here I am for my creator, Yah they cry out labayk

ChorusFrom Madinah to Musdelifa, sights that you never saw,
Best of all the trips ain't nothing less that I will settle for
Dawn of lhram, where we all put on white,
Putting on the sheets so that we all look alike

Doing tawaf around the Qaba kissin' the black stone if you can,
But you haven't done nothing till you've done Zam-Zam
Gettin' on that bus so you can get to Arafat,
Getting all those pebbles used to stone the Jamarat.

Pacing back and forth between the Saffa and the Marwah
Commemorating what was done for Ishmael by Hajar
Sacrifice a lamb then go ahead and shave your head
Joining in the feasting after all the prayers are said.

Now nothing beats this trip not even Taj Mahal
Cause there's Africans, Indonesians from Egypt and all,
I'm looking forward to this trip I someday hope I can make
Here I am for my creator and when I cry out Labayk
Chorus


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Not Afraid to Stand Alone

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Native Deen

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Native Deen

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: