เพลงThe Message - Native Deen

The Message

เพลง The Message

ฟังเพลง The Message

เนื้อเพลง The Message

Gotta know who your enemy isโ€ฆ and your enemy is Shaytan!
So many people wanted Native Deen to cross over
Because the message that weโ€™re giving has the potential to bring the people together forever
And you look around and see the people trying to mean like a soldier, hard like a bolder
They donโ€™t want to give love they just want to be cold but I tell you that they only getting colder
Until the line up in their rows and they put their feet together and they shoulder to shoulder
But your enemy donโ€™t want it so you better do it now and donโ€™t wait until you older
That is the message that weโ€™re giving and we gonna give it again and again until the struggling is over

CHORUS
Our enemy wants us to give up on the things that we know we should do
But you and I, we have a conscience and to our soul we gotta be true
But some people, some of the people support the enemy โ€˜cause they donโ€™t understand
But thatโ€™s alright, โ€˜aint no problem โ€˜cause Native Deen will still do all that we can

And I can go on and on about how our enemy lies
On and on about how your enemy hates and despises you
Open your eyes its true, your enemy โ€˜aint gonna sympathize with you

He will continue to his plot, to split and divide
Have people from the same faith on opposite sides
Have people for the wrong cause willing to die
Have you kill a thousand people and not even try

Have all the young brothers just trying to be fly
And all the young sisters, they donโ€™t want to be shy
Forget the Army be all you can be for Allah
And never settle just to get by

CHORUS
Gotta know who your enemy isโ€ฆ and your enemy is Shaytan!

Once upon a time on a special day
Right before the last Prophet passed away
He gathered all the people and what did he say
The message of the Deen, did I relay?

He said worship God only
Came with good news to the believers to teach us
To give from ourselves and our money
If you want the real life thatโ€™s next you have to invest
and put something on it

Sent to all mankind to warn us about the terrible day that upon us
Youโ€™ll be on our knees begging please,
sweating to your neck for your deeds
Mothers will be dropping their babies
People will be running like they drunk and they crazy

Seek refuge in Allah from being lazy
Get to work now โ€˜aint no time for if, buts and maybe
Do you know what I mean?
Clap your hands if you now what I mean

With the Name of Allah you and ask the people did Native Deen deliver the message
You can ask the people did Native Deen deliver the message
You can ask the people did Native Deen deliver the message
You can ask the people did Native Deen deliver the message


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Not Afraid to Stand Alone

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Native Deen

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Native Deen

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: