เพลงY Hubo Alguien - Marc Anthony

Y Hubo Alguien

เพลง Y Hubo Alguien

ฟังเพลง Y Hubo Alguien

เนื้อเพลง Y Hubo Alguien

De repente te da
Por volverme a buscar
Por hablar de los dos
Y salir a cenar
Tal parece que yo
Te hice falta de mas
Que no fuiste feliz
Con tu otra mitad
De repente te da
Por volver a sentir
Quien es el que en verdad
Sabe hacerte fel
Pero se te olvido que al marcharte
de aqui, yo quede igual que tu
libre para elegir
Y hubo alguien
Que se encargo de darme
Todo cada tarde
Que se moria por llenarme
De detalles y palabras amables
Si, hubo alguien
Que mientras tu vivias
Tu vida muy aparte
Se encargaba de la mia con corage
Y logro conquistarme
Y a ese alguien
Una noche de locura interminable
Le entregue mi carino,
Mi alma, mi mente y mi ser
Como tu ya lo sabes

De repente te da
Por romper a llorar
Por decir que jamas
Me pudiste olvidar
Pero se te paso,
que al marcharte de aqui
yo quede igual q tu libre para elegir
Wow!

Se te olvid
Se te olvid
Y hubo alguien
Alguien que llen
Y llen
Con una nueva ilusi

Se te olvido
Se te olvid
Se te olvid
Y hubo alguien
Se te olvid
Abr

Ella me da tanto
T
Y no pensaste en mi
Y ahora no puedes vivir
Sola...sin mi
Ahora hay alguien que me da
Mucho amor y un carino
Sincero, perfecto y bonito, tu vez

Wow!

Te llor
Te llor
T
Y te marchaste, mi nena

Y llora, que te llora
Llora, que te llora
Llora!
Pero tu ya no me importas
Ohhhhh, y ahora no puedes vivir
Sola, sin mi
Y ahora no puedes vivir
Sola, sin mi
Y ahora no puedes vivir
Sola, sin mi
Y ahora no puedes vivir
Sola, sin mi

Ay, yo llor

Suddenly it strikes you
To find me again
To talk about us
And go out to dine

It appears as if i
Was missed a whole lot by you
And you were not happy
With your other half

Suddenly it strikes you
To start feeling again
About he who truly
Knows how to make you happy

But you seem to forget
That when you marched out of here
I was left just like you
Free to choose

And there was someone
Who took care of giving me everything each afternoon
And who would die to fill me with details
And loving words
And there was someone
Who while you lived your life
So far apart
Would take care of mine with anger
And she succeeded in winning me over

And with that someone
One night of endless madness
I surrendered my love, my body, my soul,
My mind and my being
Like you no longer know how to

Suddenly it strikes you
To break down and cry
To say that you never
Could forget about me
But you seem to overlook
That when you marched out of here
I was left just like you
Free to choose

Wow!

You forgot to say goodbye to me
You forgot to say goodbye to me
And there was someone
Someone who filled my days
And filled my nights
With a new illusion
You forgot to say goodbye to me
You forgot!
You forgot to say goodbye to me
And there was someone
You forgot to say goodbye
You opened my door for another love

She gives me so much
You let me go
She gives me so much love
And you didn
And so much warmth
And now you can
Alone, without me
Now there
So much love and affection
Sincere, perfect and lovely, you see

Wow!

How i cried
I tell you
How i cried, how i cried
Inconsolable!
I tell you
How i cried, how i cried
Sad and desperate!
You didn
And you marched on out, girl
Cry over and over, cry over and over
Cry!
But i don

Ohhhhh, ohhhhh, ohhhhh, ohhhhh

And now you can
Alone, without me
And now you can
Alone, without me
And now you can
Alone, without me
And now you can
Alone, without me

How i cried
How i cried
I cried so much
How i cried


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Contra La Corriente

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Marc Anthony

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Marc Anthony

กลับขึ้นด้านบน