ลูลู่ ลาล่า อาร์ สยาม

ลูลู่ ลาล่า อาร์ สยาม

อัลบั้มของ : ลูลู่ ลาล่า อาร์ สยาม

เกี่ยวกับศิลปิน

ลูลู่ ลาล่า อาร์ สยาม

ลูลู - ลาลา อารสยาม 2 สาวซุปตารแซบเวอรสุดฮา ทั้งเกินทั้งลน เรียกเสียง ฮาไดตลอด ดวยเปนคนอารมณดี มีสไตลความสวยแซบแบบขําๆ โดดเดนมี เสนหไมเหมือนใคร และไมมีใครกลาเหมือน

วันนี้พรอมแลวกับเพลงใหม "เจาะแจะ" แนวเพลงแตกตางจากที่เคยรอง และเปนครั้งแรกที่จะไดเห็นพวกเธอในเพลงจ ังหวะ medium โยกยาย สาย สะโพกเบาๆ รับประกันความฮา ตลก นารัก ขําๆ แซบเวอรไมเหมือนใคร

ดนตรีเบาๆ ภาษานารักๆ เรียกวา จีบกันผาน Social Network กันเลย จีบกัน ไป จีบกันมา เอะ! จะไดหัวใจเธอมา หรือจะไดกินแหวรึปลา ตองลุนกันเอง นะ แตที่แนๆ ถูกใจ 2 สาวคูซี้ ลูลู และลาลา อารสยาม สุดๆ เพราะชอบ "เจา ะแจะ" ชอบคุย เลน Line ชอบแชท ติด Facebook ไมพลาด Instagram อยูแลวจา

ผลงานเพลงล่าสุด

มิวสิควีดีโอล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

กลับขึ้นด้านบน