Facebook Twitter
gPlus 

เพลงฝันกับจริง

ฝันกับจริง

เพลง ฝันกับจริง

ฝันกับจริงฟังเพลง ฝันกับจริง - I GO TO SCHOOL BY BUS

ฝันกับจริง

เนื้อเพลง ฝันกับจริง - I GO TO SCHOOL BY BUS

เหมือนนาฬิกา ที่เดิน ผิดเพี้ยน เหมือนเป็นแค่เทียน ที่ไร้ซึ่งเปลวไฟ
เป็นเเค่เม็ดทราย ในท้องทะเล ไม่เหลือราคา

ฉันเป็นแค่คน ที่เธอ ไม่เห็น ฉันก็แค่เป็น คนนอกสายตา
มีค่าไม่พอ ให้มา สนใจ ต่อให้มันรักเธอเหลือเกิน

แต่ก็เหมือนไม่มากพอ ฉัน รู้ดี ว่าไม่มีทาง ให้ไปต่อ ในวันนี้
ที่เฝ้า รอ มัน ช่างแสน ไกล ให้ฉัน รัก เธอ ไปเพื่อ อะไร ฝืน ชะตา
คงทำ ไม่ไหว ฉัน ต้องเข้า ใจ ว่าทำ อย่างไร เธอนั้นก็ไม่รัก กัน
ไม่ขอ เสีย ใจ ไปมาก กว่านี้ เมื่อมันรู้ดี
ว่าคง จะ ไม่ มีวัน คนที่เธอ ไม่ ต้องการ ตั้งแต่ วัน นี้ จะไม่ รบ กวน

หลงเพ้อละเมอ กับคน ในฝัน รู้ว่าสักวัน ต้องตื่น ขึ้น มา
รู้ว่าบางคน ยิ่งคว้า ยิ่งไกล และฉันไม่โทษเธอ ที่มอง ไม่เห็น
ฉันก็แค่ เป็น คน นอก สาย ตา มีค่าไม่พอ ให้มา สนใจ

ต่อ ให้มัน รักเธอ เหลือเกิน แต่ก็เหมือน ไม่มาก พอ ฉัน
รู้ดี ว่าไม่มีทาง ให้ไปต่อ ในวันนี้ ที่เฝ้า รอมัน ยิ่งเสีย
ใจ ให้ฉันรัก เธอ ไปเพื่อ อะไร ฝืน ชะตา คงทำ ไม่ไหว ฉัน

ต้องเข้า ใจ ว่า ทำ อย่างไร เธอนั้นก็ไม่รัก กัน ไม่ขอ เสีย ใจ
ไปมาก กว่านี้เมื่อมัน รู้ดี ว่าคง จะ ไม่ มีวัน คนที่เธอ
ไม่ ต้องการ ตั้งแต่ วัน นี้ จะหยุด แค่ นั้น จะไม่เห็น หน้า คน

อย่าง ฉัน คนที่ไม่ มี ความ สำ คัญ เข้าใจแล้ว อะไร คือฝัน
อะไร มันคือ ความ จริง ให้ฉันรัก เธอ ไปเพื่อ อะไร ฝืน ชะตา
คงทำ ไม่ไหว ฉัน ต้องเข้า ใจ ว่าทำ อย่างไร เธอนั้นก็ไม่รักกัน

ไม่ขอเสีย ใจ ไปมาก กว่านี้ เมื่อมันรู้ดี ว่าคง จะ ไม่ มีวัน
คนที่เธอ ไม่ ต้องการ จะหยุด แค่ นั้น จะไม่ รบ กวน
ขอแค่ทุกคืน ที่นอน หลับฝัน.....เราได้รักกัน

เพลงใหม่ๆ ฝันกับจริง - I GO TO SCHOOL BY BUS


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

ฝันกับจริง

I GO TO SCHOOL BY BUS เพลงใหม่

กลับขึ้นด้านบน