Facebook Twitter
gPlus 

เพลงสัก HENNA

สัก HENNA

เพลง สัก HENNA

สัก HENNAเพลง สัก | HENNA - THE JUKKS

สัก HENNA

เพลงใหม่ๆ สัก | HENNA - THE JUKKS

ไม่ว่าเจ็บและช้ำ สักเท่าไหร่ ก็จะอยู่ตรงนี้
สู้มันไป มันจะหนักจะหนา สักเท่าไหร่
จะไม่บ่นไม่ร้องไห้ฟูมฟาย ลงมือได้เลย

ไม่ต้องรอ ลายยังไม่เต็ม ต้องต่อ
สักตั้งนานแล้ว เจ็บตั้งนานแล้ว
จบสักทีได้ไหมคนดี สักไว้เต็มหลัง
อยากให้ลงสี แต่ได้เพียงครึ่งหลัง

ก็บุญแล้วแหละ ไม่ว่าเจ็บและช้ำสักเท่าไหร่
ก็จะอยู่ตรงนี้ สู้มันไป มันจะหนักจะหนาสักเท่าไหร่
จะไม่บ่นไม่ร้องไห้ฟูมฟาย

เอาเลยเอาเลยเอา ทำเลยทำเลยทำ
เอาเลยเอาเลยเอา ทำเลยทำเลยทำ
เอาเลยเอาเลยเอา ทำเลยทำเลยทำ
เอาเลยเอาเลยเอา ทำเลยทำเลย
เอาเลยเอาเลย ทำเลยทำเลย
เอาเลยเอาเลย ทำเลยทำเลย
เอาเลยเอาเลย ทำเลยทำเลยเอา

ไม่ว่าเจ็บและช้ำสักเท่าไหร่ ก็จะอยู่ตรงนี้ สู้มันไป
มันจะหนักจะหนาสักเท่าไหร่ จะไม่บ่นไม่ร้องไห้ฟูมฟาย
ลงมือได้เลย ไม่ต้องรอ ลายยังไม่เต็ม ต้องต่อ
สักตั้งนานแล้ว เจ็บตั้งนานแล้ว

จบสักทีได้ไหมคนดี สักไว้เต็มหลัง อยากให้ลงสี
แต่ได้เพียงครึ่งหลังก็บุญแล้ว สักตั้งนานแล้ว
เจ็บตั้งนานแล้ว จบสักทีได้ไหมคนดี
สักไว้เต็มหลัง อยากให้ลงสี แต่ได้เพียงครึ่งหลัง

ก็บุญแล้วแหละ

เพลงใหม่ๆ สัก | HENNA - THE JUKKS


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

สัก HENNA

The Jukks เพลงใหม่

ฟังเพลง ขยะ DROP

ขยะ DROP
กลับขึ้นด้านบน