เพลงแสงเพลิงสุดท้าย - ปาน ธนพร แวกประยูร

ฟังเพลง แสงเพลิงสุดท้ายแสงเพลิงสุดท้าย เพลงใหม่

เนื้อเพลง แสงเพลิงสุดท้าย

เพลง แสงเพลิงสุดท้าย

เนื้อเพลง แสงเพลิงสุดท้าย
คีตธรรมที่ระลึก เพื่อน้อมถวายอภิสัมมานสักการะ
เนื่องในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศ­พ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
ทำนอง : เดชาณัฎฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ และ รัชต์พงษ์ สมศรี
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร
ศิลปะอาสาในการดูแลการออกแบบปกและสื่อสิ่ง­พิมพ์ต่างๆโดย สุพิชาน โรจน์วณิชย์
ศิลปะอาสาในการกำกับมิวสิกวิดีโอโดย ภัทธิ บัณฑุวนิช

"...สิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโล­ก
สิ่งใดดำรงอยู่สิ่งนั้นได้ชื่อว่าธรรม...
แรงบันดาลใจแห่งพระคติธรรมในเจ้าพระคุณสมเ­ด็จพระญาณสังวร
สู่คีตธรรม "แสงเพลิงสุดท้าย"
อันเป็นคีตธรรมเพื่อน้อมถวายอภิสัมมานสักก­าระครั้งสำคัญ
ถึงพระผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งจิต ถึงที่สุดแห่งปัญญา
สิ้นสังขารกลางเพลิงไฟ
แต่ธรรมของพระองค์จะดำรงอยู่คู่โลก
ดุจนามแห่งพระองค์ว่า "ญาณสังวร" ฉันนั้น

แสงเพลิงสุดท้าย


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม เพลงพิเศษ ถวายอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน ปาน ธนพร แวกประยูร

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน ปาน ธนพร แวกประยูร

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: