เพลงMay Cause Discoloration of The Urine or Feces - Marilyn Manson

ฟังเพลง May Cause Discoloration of The Urine or Feces

เนื้อเพลง May Cause Discoloration of The Urine or Feces

Blanche Wyer: ...6:30 this morning.
Barb Warner: I can't hear ya.
Blanche Wyer: I woke at 6:30 this morning with a headache.
Barb Warner: Oh...
Blanche Wyer: I wonder to take 'em or not...
Barb Warner: I wouldn't take 'em.
Blanche Wyer: I don't know, the headache is heavier than anything else.
Barb Warner: It's the first time that you took 'em?
Blanche Wyer: Second.
Barb Warner: Yeah...
Blanche Wyer: I had a little bit of a headache this morning.
Barb Warner: I wouldn't take 'em, mom.
Blanche Wyer: I won't take 'em now, 'cause I have a toothache that hurts too a
little bit. I've taken everything I got, been thinkin'
Barb Warner: All that blood pressure medicine you take and stuff too. You
shouldn't take those things. You're better off not to sleep then to take the...
Blanche Wyer: ?
Barb Warner: Oh, my god! No wonder you got a headache! Your pressure's probably
sky high! Why don't...You gotta take that every day!
Blanche Wyer: I try though...
Barb Warner: Are you crazy?
Blanche Wyer: It's been 3 days...
Barb Warner: That's probably why you have a headache now...Did you take it
today?
Blanche Wyer: I did this morning, yeah.
Barb Warner: That's probably why you have a headache, 'cause your pressure's up.
Blanche Wyer: Yeah.
Barb Warner: I don't know how you can forget to take it. And when that's the
only pill you take...
Blanche Wyer: I'm sorry, I have so many pills you'd be surprised.
Barb Warner: Well, the blood pressure pill is the most important one.
Blanche Wyer: Yeah, I know...
Barb Warner: There ain't no other one as important as that one.
Blanche Wyer: I got one more and then I gotta get to the store. I got two
refills on it.
Barb Warner: You only got one pill?!
Blanche Wyer: I only take one a day...
Barb Warner: Well, yeah, but you shouldn't let 'em get that low...
Blanche Wyer: I guess not, but I can take one in the morning and then go get
some more...
Barb Warner: They're expensive! If you have to pay for 'em... Procardia?
Blanche Wyer: No, the other one.
Barb Warner: Which ones?
Blanche Wyer: I gotta pay for procardia.
Barb Warner: Were you taking that every day?
Blanche Wyer: Yeah.
Barb Warner: Well, that's the blood pressure pill... The heart pill, the
procardia. And what's the other one?
Blanche Wyer: Ah, H-Y-D-R-O-T-O-N.
Barb Warner: Oh, that's something to do with water and... And... Water and, uh,
blood pressure.
Blanche Wyer: This one tag does say it's for blood pressure...
Barb Warner: Yeah, I think it works like a water pill type pressure, but the
procardia's the important one.
Blanche Wyer: Yeah.
Barb Warner: You have to take that every day.
Blanche Wyer: Yeah.
Barb Warner: You should take that the first thing when you get up...
Blanche Wyer: Yeah...I know.
Barb Warner: Well, how come you ain't got taken it?
Blanche Wyer: I took it yesterday, the procardia.
Barb Warner: Well, how come you didn't take it today?
Blanche Wyer: I had the headache today...
Barb Warner: That's why you have a headache! You gotta take the procardia...
Take it now! That's what it's for, your headache! It's to make your blood
pressure come down.
Blanche Wyer: Yeah.
Barb Warner: If you don't you're gonna ha... You'll have a stroke if you don't
take it. If you got a pretty... Headache that bad you're gonna have a stroke...
Blanche Wyer: I got a headache that bad this morning.
Barb Warner: Well, you better go take the procardia right now.
Blanche Wyer: I will, I'll take it when I hang up.
Barb Warner: You didn't take that other blood... blood pressure pill either?
Blanche Wyer: Yeah, I did this morning...
Barb Warner: Well, you should take the procardia right now.
Blanche Wyer: I'll take the procardia in after nine. Got a horrible morning...
Barb Warner: Well, you...
Blanche Wyer: I'm glad you can't see it.
Barb Warner: Well, how long has it been since you took the procardia?
Blanche Wyer: Three days.
Barb Warner: How many?
Blanche Wyer: Three...
Barb Warner: Well, see, that's ridiculous... You better go take it right now.
Blanche Wyer: I will.
Barb Warner: Then you'll find out your headache will go away.
Blanche Wyer: Yeah. I've taken it now, the procardia, just yet.
Barb Warner: Any other medicine you're taking ain't that important. You ain't
got nothing but nerve pills. They ain't important.
Blanche Wyer: I take those every day...
Barb Warner: Well, the nerve pills ain't that important. The blood pressure
medicine's important.


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Smells Like Children (1995)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Marilyn Manson

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Marilyn Manson

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: