เพลงP Control - Prince

ฟังเพลง P Control

เนื้อเพลง P Control

Nuestra presentacion especial comenzara en breve
{our special presentation will start shortly}
Pero antes un mensaje de nuestros auspiciadores
{but first a message from our sponsors}
Uh, yeah
Uh

Good mornin ladies and gentlemen (what hotel number is she in? )
Boys and motherfuckin girls (319, 319 cool)
This is your captain with no name speakin
And Im here 2 rock your world
With a tale that will soon be classic
About a woman u already know
No prostitute she, but the mayor of your brain
Pussy control (are u ready? )

Aaah, pussy control, oh
Aaah, pussy control, oh

Our story begins in a schoolyard
A little girl skipping rope with her friends
A tisket, a tasket, no lunch in her basket
Just school books 4 the fight she would be in
One day over this hoodie
She got beat 4 some clothes and her rep
With her chin up, she scolded all yalls molded
When Im rich, on your neck I will step
And step she did 2 the straight as
Then college, the master degree
She hired the heifers that jumped her
And made everyone of them work 4 free?
No! why?
So what if my sisters are triflin?
They just dont know
She said mama didnt tellem what she told me
girl, u need pussy control (are u ready? )

Aaah, pussy control, oh
Aaah, pussy control, oh

Verse 2
Pussy got bank in her pockets
Before she got dick in her drawers
If brother didnt have good and plenty of his own
In love pussy never did fall
And this fool named trick wanna stick her
Uh, talkin more schick than a bic
bout how he gonna make pussy a star
If she come and sing a lick on his hit
Pussy said nigga, u crazy if u dont know
Every woman in the world aint a freak
U can go platinum 4 times
Still couldnt make what I make in a week
So push up on somebody wanna hear that
Cuz this somebody here dont wanna know
Boy, u better act like u understand
When u roll with pussy control (are u ready? )

Aaah, pussy control, oh
Aaah, pussy control, oh

Breakdown
(are u ready 4 the best pussy u ever felt? )

With one more verse 2 the story
I need another piece of your ear
I wanna hip u all 2 the reason
Im known as the player of the year
Cuz I met this girl named pussy
At the club international balls
She was rollin 4-deep
3 sisters and a weepy-eyed white girl drivin her haul
I pulled up right beside her
And my electric top went down
I said motherfucker, I know your reputation
And Im astounded that ure here
I fear ure lonely and u want 2 know
A 12 oclock straight up nigga
That dont give a shit that ure pussy control
Well Im that nigga, at least I wanna be
But its gonna be hard as hell
2 keep my mind off a body
That would make every rich man
Want 2 sell, sell, sell (75, we need another.. 85, 85 here, sold!)
Can I tell u what Im thinkin that u already know?
U need a motherfucker that respects your name
Now say it, pussy control (are u ready? )

Aaah, pussy control, oh
Aaah, pussy control, oh

And the moral of this motherfucker is
Ladies, makeem act like they know
U are, was, and always will be pussy control (are u ready? )
Peace and be wild (aaah, pussy control)

Say what, huh? (oh)
Oh no, dont u think about callin her a ho (are u ready? )
U juvenile delinquent
Best sit your ass down
Talkin about pussy control
Huh, can u dig it?

Aaah, pussy control (are u ready? )
Oh (are u ready? )

Aaah, pussy control (are u ready? )
Oh (are u ready? )


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม The Gold Experience (1995)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Prince

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Prince

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: