เพลงEnd of The World - Great Big Sea

ฟังเพลง End of The World

เนื้อเพลง End of The World

It's the end of the world as we know it, and I feel fine

That's great, it starts with an earthquake, birds,
snakes, an aeroplanes, Lenny Bruce is not afraid.
Eye of a hurricane, listen to yourself churn - world
serves its own needs, dummy serve your own needs. Feed
it off an aux speak, grunt, no, strength, Ladder
start to clatter with fear fight down height. Wire
in a fire, representing seven games, a government
for hire and a combat site. Left of west and coming in
a hurry with the furies breathing down your neck. Team
by team reporters baffled, trumped, tethered cropped.
Look at that low playing! Fine, then. Uh oh,
overflow, population, common food, but it'll do. Save
yourself, serve yourself. World serves its own needs,
listen to your heart bleed dummy with the rapture and
the revered and the right, right. You vitriolic,
patriotic, slam, fight, bright light, feeling pretty
psyched.

[Chorus:]

It's the end of the world as we know it.
It's the end of the world as we know it.
It's the end of the world as we know it, and I feel fine.>br>

Six o'clock - TV hour. Don't get caught in foreign
towers. Slash and burn, return, listen to yourself
churn. Locking in, uniforming, book burning, blood
letting. Every motive escalate. Automotive incinerate.
Light a votive, light a candle. Step down, step down.
Watch your heel crush, crushed, uh-oh, this means no
fear cavalier. Renegade steer clear! A tournament,
tournament, a tournament of lies. Offer me solutions,
offer me alternatives and I decline.

[Chorus 2x]

The other night I dreamt of knives, continental
drift divide. Mountains sit in a line, Leonard
Bernstein. Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester
Bangs. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom! You
symbiotic, patriotic, slam book neck, right? Right.

[Chorus 2x]อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Play

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Great Big Sea

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Great Big Sea

กลับขึ้นด้านบน