เพลงGoin' Thru Some Things - Lil Boosie

ฟังเพลง Goin' Thru Some Things

เนื้อเพลง Goin' Thru Some Things

[Intro:]
Uh huh Lil Boosie this me nigga gangsta ima do some shit some real shit

[Chorus:]
I been goin' thru some thangs
and don't nobody understand me man
I want ride candy man
I been goin' thru some thangs
hopin' my niggas stay the same
but they always change
I been goin' thru some thangs

[Boosie:]
I been goin' thru some shit
from my niggas to my bitch
and these niggas wanna stitch
I wanna get rich
plus sometimes I don't believe (why?)
tryin' to sell 100,000
but they burnin' my CD's (thats fucked up)
niggas and bitches
please
won't you get me help
get your ass up off the computer
and buy this shit up off the shelf
cause I wanna ride candy man
just like the others
sometimes I wish I shoulda take the good route
like my brother
These niggas say they love ya
but they get dope
how you a rat like that
and try to steal ya ho
I still cope
And these niggas wanna rap about you
know you a soldier
but they still wanna bring that savage out you
to get exposed
and these hoes they for the money
tell your old lady dirty lies
but they know they frontin'
check this out
in baton rouge
it's real wicked
and you can't go platinum now here
cause this ain't New York City
and all my cousins doin' time
thuggin' in the pen
I'm thinkin' bout em
everytime I take a sip of henn
and I ain't gonna lie
I don't wanna be like cammaflogue
I met him one week
the next week he died
I almost cried
damn

[Chorus:]
I been goin' thru some thangs
and don't nobody understand me man
I want rock candy man
I been goin' thru some thangs
hopin' my niggas stay the same
but they always change
I been goin' thru some thangs
and don't nobody understand me man
I want rock candy man
I been goin' thru some thangs
hopin' my niggas stay the same
but they always change

They hatin' cause I'm VIP
Ride through my city
with my hat bent like TIP
I'm all G
they got a niggas signin a deal
but they can't talk like I be talkin'
cause I spit the real
till I get killed
these niggas changin' like a weather
think he your nigga
but you lookin' at the fuckin' devil
who want your bezzle
and that voice that he wish he had
jealousy got niggas creepin' down to bust ya ass
we livin' fast
but you notice I got em B
money cars clothes and hoes
till they pocket me
This for my niggas down in Texas
all the fuckin' swingers
who got the whole other side of town
wanna thank em
I'm stressin' cause the things I did
Not wearin a rubber got me stuck now with three kids
this shit is real
wish I had a real friend to holla
they tend to laugh
when I tell em bout my fuckin problems
But I be stackin' the feds
so I be straight when I'm gone
I been prayin' for webbie
cause webbie wild with that crown

[Chorus:]
I been goin' thru some thangs
and don't nobody understand me man
I want ride candy man
I been goin' thru some thangs
hopin' my niggas stay the same
but they always change
I been goin' thru some thangs
and don't nobody understand me man
I want ride candy man
I been goin' thru some thangs
hopin' my niggas stay the same
but they always change

[Boosie:]
I'm sippin gallons tryin' to ease the pain
Hopin my niggas keep it gutta
but they seem to change
that's why I'm solo
blowin' dodo in a different city
thinkin' these niggas tryin' to do me
but they rollin' wit me
My ho da sickest
but she listen to what the streets say
that got me stressin
cause she might be leavin' anyday
I try to pray
but when I holla he ain't holla back
that's why I'm missin' prayer daily
tryin' to get these stacks
why that
the situation that I'm in
the judge tryin' to send me to the pen
and give me ten
and do me in
got me stressin' on some major shit
my mama agin'
and my grandma and my baby's sick
this hatin' shit
got me one step away from clickin'
this me against the world livin'
got all my people bitchin'
I look my mama in her eye
told her respect the game
she like boosie leave it alone
look at craig ganes
damn

[Chorus:]
I been goin' thru some thangs
and don't nobody understand me man
I want ride candy man
I been goin' thru some thangs
hopin' my niggas stay the same
but they always change
I been goin' thru some thangs
and don't nobody understand me man
I want ride candy man
I been goin' thru some thangs
hopin' my niggas stay the same
but they always change

[Outro:]
That's real life right here
you go through so much
you know what I'm sayin'
nigga be thinkin' nigga be ballin'
but a nigga be strugglin' at the same time
why they be ballin' man
I been goin' through some thangs
I been goin' through some thangs
and don't nobody understand me man
i want rock candy man
but don't nobody understand me man
i want rock candy man
but don't nobody understand me man


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Bad Azz (2006)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Lil Boosie

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Lil Boosie

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: