เพลงPit of Zombies - CANNIBAL CORPSE

ฟังเพลง Pit of Zombies

เนื้อเพลง Pit of Zombies

Captured by the priest of evil
Deep inside the hive
Hellish dungeon filled with undead
Their rotting claws reaching for my
Legs I hang above the ghouls
I know they want me for their food
Overwhelmed by deadly fear
Hung above the Zombie lair

Hanging by a thread above them
Taken here to die
Rotting hands reaching for me
Their undead eyes see me as a meal
They want to eat alive
Mindless hunger in their eyes
Filthy claws grasp at my feet
Slashing wounds my ankles bleed

Pit of zombies
Chasm teeming with undead
Death is grisly
Lowered slightly now they reach me
I scream in frantic pain
Tearing off my feet with fury
The pain intense below my knees my
Legs have been removed
They suck the blood from the wounds
Voracious zombies rend my thighs
They pull me down, my corpse they
Will divide

Pit of zombies
Chasm teeming with undead
Their jaws await me
A gruesome end the
Pit of zombies
Reanimated to devour
I watch them kill me

They claw at my face
And rip off my scalp
Exposing my skull
Arteries severed
Gushing blood showers them drives
Them mad raging mob
A hideous feast

Puncture my stomach and
Tear out the guts
Devour entrails
Rotting zombies have torn me apart
They gorge on my flesh

Engulfed
Consumed
This pit
My doom

My Mind's still functions
But my body's in pieces.
Somehow I live
I can feel them tearing flesh, ripping skin, gnawing bones, eating me
Why won't this end?

Engulfed
Consumed
This pit
My doom

Engulfed alive
Consumed by death
This pit of zombies
My doom is here

[Solo: Jack]
[Solo: Pat]

Pit of zombies
Chasm teeming with undead
Their jaws await me
A gruesome end the pit of zombies
Reanimated to devour
I watch them kill me


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Gore Obsessed (2002)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน CANNIBAL CORPSE

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน CANNIBAL CORPSE

กลับขึ้นด้านบน