เพลงBlerwytirhwng - Super Furry Animals

ฟังเพลง Blerwytirhwng

เนื้อเพลง Blerwytirhwng

O blerwytindod?
Where do you come from?
I blerwytinmyned?
Where are you going?
Blerwytirhwng?
Where are you between?
Rhwng ddau begwn
Between two extremes
Rhwng ddau begwn
Between two extremes

Mae'r llwybrau yn drwm
The paths are heavy
Mae barrug yn beryg
The hoarfrost is dangerous
Blerydwirhwng?
Where are you between?
Rhwng ddau begwn
Between two extremes
Rhwng ddau begwn
Between two extremes

Dwi'n ddu o caethiwo
I'm black of slavery
Mi grashwn i yma
I'll crash here
Rhwng ddau begwn
Between two extremes
Blerwytirhyngddo?
Where am I between?
Rhwng ddau begwn
Between two extremes

A phan daw troead y rh?
And when the wheel turns
Fyddai'n nofio yn yr awyr eto
I'll be swimming in the sky again
A phan daw troead y rh?
And when the wheel turns
Daw y tylwyth teg i ddawnsio eto
The fairies will come to dance again

La la la la la, la la la la la la la la la...


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: