เพลงCaerffosiaeth - Super Furry Animals

ฟังเพลง Caerffosiaeth

เนื้อเพลง Caerffosiaeth

Adeiladau mileniwm,
Mewn ffug aliminiwm,
Goruwch-ystafelloedd
Am hanner miliwn o bunnoedd.
Tyfwn adenydd
Tra'n yfed Ymennydd,
Mewn tafarndai thema
A dim golwg o'r Wyddfa

Dw i'n byw a bod
Dw i'n byw a bod
Arnofio yn y bae yn y baw a'r dod

Coffi ewynnol,
Cyflog derbyniol,
Argae uffernol,
Sgidiau ffasiynol,
Saeri Rhyddion
Yn rhedeg byrddion,
Cyhoeddus, anweddus,
Sefyllfa druenus.

Dw i'n byw a bod
Dw i'n byw a bod
Arnofio yn y bae yn y baw a'r dod

Dw i'n rhan o'r atal genhedlaeth,
Ymfudwn o amaeth,
O gefn gwlad i Gaerffosiaeth,
O gefn gwlad i Gaerffosiaeth

Dw i'n byw a bod
Dw i'n byw a bod,
Arnofio yn y bae yn y baw a'r dod

(TRANSLATIONS)

Sewage City

Millennium buildings
In fake alluminum
Executive rooms
For half a million pounds
We'll grow wings
While drinking Brains
In theme pubs
With no view of Snowdon

I live and exist
I live and exist
Floating in the bay with the dirt and come

Frothy coffee
Acceptable wages
Hellish dam
Fashionable shoes
Free-masons
Running boards
Public, indecent,
A sorry situation

I live and exist, I live and exist
Floating in the bay with the dirt and come

I'm one of the stuttering generation
We migrate from agriculture
From countryside to sewage city
From countryside to sewage city

I live and exist
I live and exist
Floating in the bay with the dirt and come


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: