เพลงAmbell Waith - Super Furry Animals

ฟังเพลง Ambell Waith

เนื้อเพลง Ambell Waith

Codi'n fore i osgoi'r lli,
Moduro'n gyflym i bendraw'r byd.
Deffro'n fore mewn dinas bell,
Cynefino mewn cwmwl saethug.
Pen y daith, Hiraeth, Ambell waith.

Llygru'r moroedd gwyrddion llawn pysgod prin,
Malu'r awyr a phoeni dim,
Credwn bopeth ar y teledu a gwyn,
Nodwn fod y byd mewn lliwiau,
Ambell waith, hiraeth, Ambell waith

(TRANSLATION)

Sometimes

Wake up early to avoid the flow
Motoring quickly to the other side of the world
Wake in the morning in a distant city
Acclimatise to a an idle cloud
End of journey, homesickness, sometimes

Pollute the green oceans full of rare fish
Break up the air and not worry
Believe everything on the television and ache (lust or twitch also)
Note that the world is in colours
Sometimes, homesickness, sometimes


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: