เพลงEpynt - Super Furry Animals

ฟังเพลง Epynt

เนื้อเพลง Epynt

Epynt, Epynt
Mae'r dewis yn dod yn gynt ac yn gynt
Wyt ti isho brenhines Neu hen awdures?

Epynt, Epynt
Calonnau'n curo yn gynt ac yn gynt
Wyt ti isho dyfodol?
Neu dim ond gorffennol?

Gwario, gwario
Beth sy'n well gen ti wario, wario?
Dy blastig neu bapur
Neu dim o gwbl

Dewis, dewis
Dyro i mi fy newis, newis
Dw i'n dewis dim, Dim dime, dim

(TRANSLATION)

?/punt, ?/punt
The choice is coming faster and faster
Do you want a queen or an old authoress?

?/punt, ?/punt
Hearts are beating faster and faster
Do you want the future?
Or just the past?

Spending, spending
What's better with you spending, spending
Your plastic or paper
Or nothing at all

Choosing, choosing
Give me my choice, my choice
I choose nothing, no dime, nothing


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: