เพลงOrgan Yn Dy Geg - Super Furry Animals

ฟังเพลง Organ Yn Dy Geg

เนื้อเพลง Organ Yn Dy Geg

Wel, dwi'n chwilio am le i droi
Well, I'm looking for a place to turn
Rhywle lle mae'r deillion yn gyrru tacsis
Somewhere where the blind drive taxis
A dwi'n chwilio am le i ffoi
And I'm looking for a place to escape
Rhywle lle mae'r milwyr yn chwarae marblis
Somewhere where the soldiers play marbles

Ag mae'n dda bod y byd yn dal i fod
And it's good that the world still exists
Tra dwi ar ben fy hun 'ma ar y l?
While I'm on my own here on the road
Organ yn dy geg!
Organ in your mouth!

Wel, dwi'n chwilio am rhywyn i droi
Well, I'm looking for someone to turn
Rhywyn sydd â cwestiwn mwyaf tebyg
Someone who probably has the most likely question
A dwi'n chwilio am le i ffoi
And I'm looking for a place to escape
Rhywle lle mae does na'm byd yn gwisgo blodau
Somewhere where there isn't anything wearing flowers

Ag mae'n dda bod y byd yn dal i fod
And it's good that the world still exists
Tra dwi ar ben fy hun 'ma ar y l?
While I'm on my own here on the road
Organ yn dy geg!
Organ in your mouth!

Geg yn dy geg
Mouth in your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth
Yn dy geg
In your mouth (X4)


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (In Space) (1995)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: