เพลงPam V - Super Furry Animals

ฟังเพลง Pam V

เนื้อเพลง Pam V

Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Ti a fi yn ddau annatod
You and me, two that are inseparable
Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Tafod am dafod a llygad wrth lygad
Tongue for tongue and eye next to eye
Clystan gan blys, mae'n ysgol brofiad
A whack by lust, it's a school of experience

Pam fi? Pwy a wyr? Pwy sy'n gwrando ar dy lais?
Why me? Who knows? Who is listening to your voice?
Pam fi? Pwy a wyr? Pam na?
Why me? Who knows? Why not?

Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Cysgodion yn nofio'n esmwyth
Sleepers swimming smoothly
Dwy awr o gwsg
Two hours of sleep
Pa mor dynn aeth llafn y gwregus?
How tight did the sword belt go?
Dy ben mor gryf ath gorff mor fregus
Your head so strong, body so delicate

Pam fi? Pwy a wyr? Pwy sy'n gwrando ar dy lais?
Why me? Who knows? Who is listening to your voice
Pam fi? Pwy a wyr? Pam na?
Why me? Who knows? Why not?

Gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely
Bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed (X4)

Pam fi? Pwy a wyr? Pwy sy'n gwrando ar dy lais?
Why me? Who knows? Who is listening to your voice
Pam fi? Pwy a wyr? Pam na?
Why me? Who knows? Why not?

Gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely, gwely
Bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed (X4)

Nana na na, na na nana, nana na na (X4)


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Moog Droog (1995)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: