เพลงFocus Pocus/Debiel - Super Furry Animals

ฟังเพลง Focus Pocus/Debiel

เนื้อเพลง Focus Pocus/Debiel

Chwarae gitar mewn bar yn fy amser sbar
Playing guitar in a bar in my spare time
Cerddaist i mewn o'r cwmwl i'm mywyd i
You walked in from the cloud to my life
Gefais i bi a chanu:
I had a pee and sang:
"Ddaru ni ddim bedyddio, ddaru ni ddim bedyddio ti"
"We didn't christen, we didn't christen you"

Canu fy hen gitâr yn yr oria mân
Playing my old guitar in the early hours
Cerddaist i mewn ag utgorn i nghyfeilio i
You walked in with a trumpet to accompany me
Dwedais i ti cyn canu:
You said before singing:
"Ddaru ni ddim defnyddio, ddaru ni ddim defnyddio ti"
"We didn't use, we didn't use you"

Waah!

Chwarae gitar mewn bar yn fy amser sbar
Playing guitar in a bar in my spare time
Cerddaist i mewn o'r cwmwl i'm mywyd i
You walked in from the cloud to my life
Gymais i bi a chanu:
I took a pee and sang:

Can i bawb sy'n wylo
A song for everyone who's crying
Can i bawb sy'n drist
A song for everyone who's sad
Can sy'n anweledig
A song that's invisible
Yn niwlog i gyd a'i ben yn ei blu mewn bedd
Each of them foggy with his head in his feathers in a grave
Aah! Aah!

Aah! Aah!

La la la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la
La la la la la
La la la la la
Aah! Aah! Aah!

La la la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la
La la la la la
La la la la la
Aah! Aah! Aah!
Aah! Aah! Aah!


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Moog Droog (1995)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: