เพลงGwreiddiau Dwfn/Mawrth Oer Ar Y Blaned Neifion (Deep Roots/a Cold March on The Planet Neptune) - Super Furry Animals

ฟังเพลง Gwreiddiau Dwfn/Mawrth Oer Ar Y Blaned Neifion (Deep Roots/a Cold March on The Planet Neptune)

เนื้อเพลง Gwreiddiau Dwfn/Mawrth Oer Ar Y Blaned Neifion (Deep Roots/a Cold March on The Planet Neptune)

(Gwreiddiau Dwfn/Mawrth Oer Ar Y Blaned Neifion =
Deep Roots/A Cold Mars On Neptune)

Dyma ein hawr
This is our time
Ni ddaw unhryw arall heibo'r drws
No more opportunities will pass our door
A dyma ein llong
And this is our ship
Un llyw a dau rwhyf in tywys ar ein taith
One rudder and two oars to guide us on our way

Dal dy ddwr mae'r ff?n canu
Hold your waters, the phone is ringing
Adlewyrchu gofod fagddu
Reflecting a dark vacuum

Yma yw lle dewisom ni
This is the location that we chose
I gael plannu gwreiddiau dwfn
To plant the deepest root
Ac yma yw'r lle ble mae'r gwaed yn drwm
And this is the location with the heaviest blood
Wrthi'n bygwth ein boddi
Which threatens to drown us

Dyma'n safle
Here's our position
Ni ddaw mwy o gyd ddigwyddiadau pryferth
No more serendipity will come our way
A dyma fy rhif
And this is my number
Ymlith yr holl ystadegau di galon
Amongst all the other numbers and heartless statistics

Dal dy ddwr mae'r ff?n canu
Hold your waters, the phone is ringing
Adlewyrchu gofod fagddu
Reflecting a dark vacuum

Yma yw lle dewisom ni
This is the location that we chose
I gael plannu gwreiddiau dwfn
To plant the deepest root
Ac yma yw'r lle ble mae'r gwaed yn drwm
And this is the location with the heaviest blood
Wrthi'n bygwth ein boddi
Which threatens to drown us (X3)


อัตราค่าบริการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายเพลงหรือเว็บผู้ให้บริการนั้นๆ ฟังเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะ

เพลงอื่นๆในอัลบั้ม Mwng (2000)

เพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Super Furry Animals

เพลงที่ถูกฟังมากที่สุดของศิลปิน Super Furry Animals

กลับขึ้นด้านบน